Profile

Personal Profile

Name: Songs4U...กิตติ วงศ์ทันตกร

Contact: [hidden]

Gender: male

Birthday: 20 Jan 1973

Location: ประเทศไทย

Website: kwong1973.hi5.com

About me: ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะให้บรรยายตัวเองว่าเป็นยังไง บางครั้งเข้าใจว่าเป็นแบบนี้ แต่บางครั้งกลับไม่ใช่
เอาเป็นว่าก็กำลังเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงอยู่ เอาไว้แน่ใจแล้วจะบอกแล้วกันครับ...
...นิยามง่ายของผมคือ ชอบฟังเพลงครับ